Bogata oferta edukacyjna w Białymstoku

uniwersytet białystok

Uniwersytety w Białymstoku przyciągają studentów z całego kraju, a nawet żaków z innych państw. Bogata oferta edukacyjna sprawia, że stolica województwa podlaskiego jest atrakcyjnym miejscem do zdobywania wykształcenia. Oto najpopularniejsze uczelnie w Białymstoku i kierunki studiów, jakie oferują.

Białystok to stolica województwa podlaskiego, a zarazem także największy ośrodek uniwersytecki regionu. W mieście działa kilka uczelni wyższych, na których studiuje około 25 tysięcy studentów. Żacy pochodzą nie tylko z samego Podlasia, ale i z dalszych części kraju, a nawet zza granicy. Uniwersytety w Białymstoku są ważnym elementem życia stolicy województwa i cennym zapleczem edukacyjnym przyszłych specjalistów, którzy zasilają nie tylko lokalny rynek zatrudnienia. 

Uniwersytet Medyczny — Białystok kształci specjalistów ochrony zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest jedną z najbardziej znanych i zarazem najstarszych uczelni wyższych w mieście. Uniwersytet powstał w 1950 roku. Jego siedzibą jest późnobarokowy Pałac Branickich, zwany m.in. “Wersalem Północy”. Imponujący budynek mieści się przy ul. Jana Kilińskiego w Białymstoku. Uniwersytet Medyczny kształci na trzech wydziałach i w ramach następujących kierunków studiów:

 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
 • kierunek lekarski, 
 • kierunek lekarsko-dentystyczny,
 • techniki dentystyczne,
 • higiena stomatologiczna,
 • biostatyka kliniczna, 
 • Faculty of Medicine – English Division,
 • Wydział Farmaceutyczny:
 • analityka medyczna,
 • farmacja,
 • kosmetologia,
 • Wydział Nauk o Zdrowiu:
 • biostatyka, 
 • dietetyka,
 • elektroradiologia,
 • fizjoterapia,
 • logopedia z fonoaudiologią, 
 • pielęgniarstwo, 
 • położnictwo,
 • ratownictwo medyczne, 
 • zdrowie publiczne, 
 • zdrowie publiczne i epidemiologia.

Co warte odnotowania, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku prowadzone są studia dla przyszłych lekarzy także w języku angielskim. Ponadto uczelnia oferuje studia podyplomowe i kilka kursów specjalizacyjnych. 

Polecamy: Salowa – czym się zajmuje i ile zarabia?

Politechnika Białostocka — największa uczelnia techniczna w regionie

W całej północno-wschodniej Polsce nie ma drugiej tak dużej uczelni technicznej jak Politechnika Białostocka. Uczelnia mieści się w stolicy województwa podlaskiego przy ul. Wiejskiej 45 A. Oferta uniwersytetu zawiera kształcenie na sześciu wydziałach w ramach następujących kierunków studiów:

 • Wydział Architektury:
 • architektura, 
 • architektura wnętrz, 
 • grafika, 
 • Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:
 • architektura krajobrazu, 
 • biotechnologia,
 • budownictwo,
 • energetyka cieplna, 
 • gospodarka przestrzenna, 
 • inżynieria rolno-spożywcza, 
 • inżynieria środowiska, 
 • leśnictwo, 
 • BIM — modelowanie i zarządzanie informacją o budynku,
 • Wydział Elektryczny:
 • cyfryzacja przemysłu,
 • elektrotechnika, 
 • elektrotechnika — studia dualne,
 • ekoenergetyka, 
 • elektronika i telekomunikacja.

Politechnika Białostocka prowadzi również studia podyplomowe i jak widać, jej oferta jest naprawdę bogata. Zawiera także następujące kierunki:

 • Wydział Informatyki:
 • informatyka, 
 • informatyka i ekonometria, 
 • matematyka stosowana,
 • Wydział Inżynierii Zarządzania:
 • zarządzanie finansami i rachunkowość, 
 • logistyka, 
 • zarządzanie,
 • turystyka i rekreacja, 
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • zarządzanie i inżynieria usług,
 • Wydział Mechaniczny:
 • automatyka i robotyka, 
 • inżynieria biomedyczna, 
 • mechanika i budowa maszyn, 
 • mechatronika.

Uniwersytet w Białymstoku — oferta kształcenia dla każdego 

Jeszcze więcej kierunków studiów niż Politechnika Białostocka oferuje Uniwersytet w Białymstoku. To kolejna uczelnia publiczna mieszcząca się w stolicy województwa podlaskiego, dokładnie przy ul. Świerkowej 20 B.

Opcję kształcenia dla siebie znajdzie tu zarówno ścisłowiec, jak i humanista, a także osoby o bardziej interdyscyplinarnych zainteresowaniach. Oto pierwsza część długiej listy kierunków, jakie można podjąć na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach kształcenia w aż piętnastu wydziałach:

 • biologia,
 • mikrobiologia,
 • ekobiznes — studia międzywydziałowe,
 • chemia,
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska,
 • chemia kryminalistyczna i sądowa,
 • ekonomia,
 • kierunek ekonomiczno-prawny,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • zarządzanie,
 • administracja, 
 • bezpieczeństwo i prawo,
 • filologia polska,
 • filologia polska nauczycielska,
 • filologia obca nauczycielska,
 • filologia z różnymi modułami specjalizacyjnymi języków, 
 • filozofia i etyka,
 • fizyka, 
 • historia, 
 • informatyka.

Uniwersytet w Białymstoku prowadzi także studia w języku angielskim. Są to kierunki o nazwach Philology in the field of English Philology, Computer Science oraz Physics in the field of Medical Physics. W bogatej ofercie zawierają się ponadto studia podyplomowe, a także kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia, takie jak:

 • informatyka i ekonometria,
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska,
 • kognitywistyka i komunikacja, 
 • kryminologia,
 • kulturoznawstwo,
 • lingwistyka stosowana,
 • matematyka, 
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • pedagogika specjalna,
 • praca socjalna,
 • socjologia,
 • prawo,
 • prawo i podatki w biznesie,
 • doradztwo podatkowe i administracja skarbowa,
 • stosunki międzynarodowe,
 • studia wschodnie.

Niepubliczne uczelnie w Białymstoku

W Białymstoku działają również niepubliczne uczelnie wyższe, które kształcą studentów na różnorodnych kierunkach. Warto wymienić tu, chociażby:

 • Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku,
 • Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych WANS w Białymstoku,
 • Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku,
 • Białostocką Akademię Musicalową.
Do góry